‘In theorie kunnen we 120 jaar worden’

Duitsers die nu geboren worden, hebben 90 levensjaren voor de boeg, zegt een Keulse onderzoeker. ‘Per kalenderjaar mag je drie levensmaanden extra rekenen’, zegt professor Nele Van Den Noortgate, diensthoofd Geriatrie in UZ Gent.

Volgens nieuwe berekeningen van de Duitse wetenschapseconoom Eckart Bomsdorf zullen Duitsers die in 2016 geboren worden, gemiddeld 93 jaar (vrouwen)/ 90 jaar (mannen) worden. Dit is ongeveer 10 jaar meer dan de cijfers die nu gebruikt worden, maar waar voorheen de kloof tussen mannen en vrouwen vijf jaar bedroeg, spreken de nieuwe cijfers maar over een verschil van drie jaar.

Deze stijging in de levensverwachting wijst tevens op mogelijke gevolgen voor de pensioenzorg. Professor Van den Noortgate van de UZGent nuanceert deze cijfers in een interview met De Standaard. Hoewel de gemiddelde levensverwachting stijgt, voorspelt zij slechts een toename van drie jaar per jaar. Bovendien zullen ouderen ook meer bijdragen aan de economie, daar vitale zestigers en zeventigers elke dag geld spenderen. De (financiële) gevolgen voor de pensioenzorg zullen pas aan de oppervlakte komen wanneer mensen zorgbehoevend worden.

Bron: De Standaard