Aantal ziekenhuizen in rode cijfers neemt pijlsnel toe

20 van de 52 Vlaamse algemene ziekenhuizen boekten verlies

Onze ziekenhuizen zakken steeds dieper weg in het financiële moeras. In 2011 kampten vijf Vlaamse ziekenhuizen met rode cijfers. In 2012 waren dat al twaalf instellingen. Vorig jaar boekten niet min- der dan 20 van de 52 Vlaamse algemene ziekenhuizen (dus exclusief de universitaire instellingen) verlies. Dat is een verviervoudiging in twee jaar tijd, blijkt uit een financiële doorlichting door De Tijd. ‘Het is pompen of verzuipen’, erkent Peter Degadt, de topman van Zorgnet Vlaanderen, de grootste ziekenhuiskoepel van het land.

Eerder dit jaar bleek uit een studie van Belfius dat 40 van de 92 Belgische ziekenhuizen verlies maken. De bank maakt evenwel geen opsplitsing naar regio’s. Nu blijkt dus dat de helft van de Belgi- sche ziekenhuizen die met verlies draaien Vlaamse instellingen zijn.

Andere cijfers bevestigen de sombere trend. In 2011 boekten de 52 Vlaamse ziekenhuizen samen nog een winst van 115 miljoen euro. Dat lijkt veel, maar op een omzet van 6,5 miljard euro is dat een piepkleine buffer om tegenslagen op te vangen. In twee jaar tijd is die buffer gehalveerd, naar 66 miljoen euro. ‘Het grote probleem is dat het financieringsmodel tot op de draad versleten is’, zegt Degadt.

Lees verder>