Sociaal ondernemen in de welzijnssector

Kansen voor de ouderenzorg

Donderdag 11 december 2014 van 13:00 tot 18:30
Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen, Boechout

Het thema ‘sociaal ondernemen in de zorg’ biedt een interessant perspectief en bevat zowel vragen als uitdagingen. Hoe kan de welzijnssector sociaal ondernemen? Kan sociaal ondernemen in de zorg het antwoord bieden op een aantal maatschappelijke uitdagingen, zoals de onvoldoende aangepaste huisvesting, het nijpend tekort aan opvangplaatsen, het tekort aan personeel, enz.

Brieuc Vandamme, auteur van ‘Het grijze goud’ stelt dat ouderenzorg méér is dan rusthuizen, thuiszorg en opvang voor dementerenden. Het vergrijzingsverhaal moet een verhaal worden van kansen, lusten en baten, maar dit vraagt om beleidsmatige en organisatorische koerswijzigingen.

Andrew Anderson, directeur van het Maggie’s Centre in Edinburgh, licht toe hoe goede architectuur en een visie op zorg hand in hand gaan en elkaar versterken. De Maggie’s Centres – een netwerk van inloophuizen voor kankerpatiënten – werden ontworpen door toparchitecten. Het zijn allen excellente voorbeelden van een ‘healing environment’.

Michiel Verhaegen, partner bij osar en sociaal ondernemer, weet als geen ander wat architectuur in en voor de zorg betekent. Hij tracht vanuit een architecturaal perspectief de woonomgeving van de oudere generatie te verbeteren en zo een maatschappelijke verandering teweeg te brengen. In het kader van het Pilootproject Zorg ontwikkelt hij – samen met het OPZ Geel en het MPI Oosterlo – geschikte woongelegenheden voor ouder wordende psychiatrische patiënten en gehandicapten. Jan Vanreusel en Mieke Mondelaers, directie OPZ Geel, gaan verder in op de vraag of en hoe een welzijnsvoorziening sociaal kan ondernemen.

De steun van de overheid is essentieel om sociale ondernemers en hun initiatieven de gelegenheid te geven zich tot volle potentieel te ontwikkelen. Karine Moykens, secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid, zal toelichten hoe de overheid dergelijke initiatieven vertaalt binnen het welzijnsbeleid.

Programma

13u00 Ontvangst in Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen met rondleiding door osar
14u00 Verwelkoming door Anneleen Vandenberk, Kenniscentrum 60plus
14u05 Brieuc Vandamme, auteur van ‘Het grijze goud’
– Hoe babyboomers van ouderenzorg een succesverhaal kunnen maken
14u30 Andrew Anderson, Maggie’s Centre Edinburgh
– The Maggie’s: de wederzijdse versterking van Architectuur en Zorg
15u15 Pauze
15u30 Michiel Verhaegen, partner osar
– Architectuur in en voor de zorgsector
16u00 Jan Vanreusel & Mieke Mondelaers, OPZ Geel
– Geschikte woongelegenheid voor oudere psychiatrische patiënten
16u20 Karine Moykens, Vlaamse overheid
– De Vlaamse overheid en sociaal ondernemerschap
16u35 Gelegenheid tot vraagstelling
17u00 Afsluitende drink ter gelegenheid van 5 jaar osar en netwerkmoment

Doelgroep: steden en gemeenten, OCMW’s, zorggroepen, projectontwikkelaars, e.a.