Bouw van woonzorgcentra valt volledig stil

Onlangs slaakte de woonzorgsector een noodkreet over de financiering van woonzorgcentra. Het uitblijven van VIPA-subsidies voor 171 instellingen zou de dagprijs van een WZC gevoelig doen stijgen. Dat is echter maar één van de gevolgen, want samen met de impact van de 6de staatshervorming en een beslissing van Europa zorgt dat VIPA-verhaal voor een volledige stand-still in de bouw. De toekomst brengt niet meteen beterschap en dus komen ook architecten in de problemen.

Het stond in de sterren geschreven dat er iets met de VIPA-subsidies, Vlaamse subsidies voor de bouw van zorg- en welzijnsinfrastructuur, zou gebeuren. Een onderzoek van professor Jozef Pacolet van de KU Leuven gaf begin 2013 al aan dat VIPA-gesubsidieerde projecten een pak duurder uitvielen dan commerciële projecten zonder steun. Ook al moeten de conclusies van dat onderzoek erg genuanceerd worden – VIPA-projecten zijn over het algemeen duurzamer, beter op lange termijn en hebben grotere kamers – toch was er consensus over het te grote prijsverschil. Daarom besloot de vorige Vlaamse Regering om die subsidiering te schrappen. Wie er nog van wou genieten, moest voor 31 december 2014 een subsidiebelofte-aanvraag hebben ingediend.

Lees verder op Architectura.be >