Een plek voor senioren in de stad: Bezoek aan De Venning in Kortrijk