Jo Vandeurzen: “Schaalvergroting is niet altijd de beste strategische keuze”

“Kwalitatieve zorg is niet alleen een kwestie van budgetten maar ook van innovatie.” Momenteel is Jo Vandeurzen actief in het halfrond als Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (CD&V). Samen met CareFlash analyseert hij de zorgsector en legt hij uit welke punten hij tot uitvoer wil brengen tijdens de komende legislatuur. “We kunnen en zullen het beter doen, maar het is een illusie om te denken dat we in deze legislatuur alle zorgvragen kunnen beantwoorden.”

Waarover was u het meest fier als minister van de zorg in uw vorige legislatuur en wat vormde uw grootste ontgoocheling?

Wat we vorige legislatuur in gang gezet hebben, moeten we nu verderzetten. We hebben het grote voordeel dat in ons departement grotendeels dezelfde mensen verantwoordelijk zijn. Dat maakt het gemakkelijker om een continuïteit in te bouwen. We kunnen voortborduren op wat al gestart is in een vorige legislatuur. We kunnen de hervormingen en de transitie die we gestart zijn verder zetten. Het is lang geleden dat een minister in dit departement zo lang in functie gebleven zal zijn.

We hebben al serieuze stappen vooruitgezet. Zeker in de richting van vraaggestuurde zorg. We moeten de focus leggen op de individuele noden van de zorgbehoevende niet louter op een realistische financiering van het aanbod. De persoonsvolgende financiering in de gehandicaptensector vormt daar een mooi voorbeeld van. Grootste ontgoocheling blijft dat we ondanks de inspanningen die we leveren nog elke dag geconfronteerd worden met schrijnende verhalen van niet ingevulde zorg. Als minister van welzijn, van zorg moet je daarom ook bescheiden blijven. We kunnen en zullen het beter doen, maar het is een illusie om te denken dat we in deze legislatuur alle zorgvragen kunnen beantwoorden.

Lees verder op Architectura.be >