Limburg vergrijst in sneltempo

Limburg is niet langer een ‘jonge’ provincie. Begin vorig jaar waren twee op de vijf Limburgers (40,5%) 50 jaar of ouder. Daarmee is het aandeel 50-plussers nu groter dan het Vlaamse gemiddelde (39,9%). Amper zes jaar geleden was dat nog anders. Toen bedroeg het aandeel 50-plussers in onze provincie 36,5%, terwijl dat in Vlaanderen op 37,5% lag. Limburg vergrijst daarmee sneller dan de rest van Vlaanderen. De versnelde vergrijzing sijpelt meteen ook door in de werkloosheidscijfers. Met een aandeel van 27% 50-plussers in het totaal aantal werklozen, scoort Limburg nu ook hoger dan Vlaanderen (26,2%). De provincie gaat samen met VDAB Limburg een actieplan ontwikkelen.

Bron: Het belang van Limburg