Meer cohousing en 3D-printen welkom

Door vergrijzing en kleinere gezinnen ontstaat een individualisering die leidt tot meer consumptie – van goederen, energie, transport en ruimte. Dat is geen goeie zaak voor het milieu.

Toch gaan mensen duurzamer leven of ze zetten alternatieve vormen van samenleven en -wonen op: cohousing en kangoeroewonen zijn daar voorbeelden van. Ook autodelen past daarin.

Lees verder op Standaard.be >