Nog meer besparen in de Vlaamse zorgsector zou dramatisch zijn

Een rist verenigingen en organisaties uit de zorgsector schrijft een brief aan de Vlaamse regering.

Aan de voltallige Vlaamse regering,

De ouderenzorg en een deel van de geestelijke ezondheidszorg zijn sinds de zesde staatshervorming volledig Vlaamse bevoegdheid geworden. In de beleidsnota lezen wij dat de regering de continuïteit van de zorgverlening garandeert. Meer zelfs, de Vlaamse regering maakt zich sterk dat er 2015 in zorg en welzijn wordt geïnvesteerd, met name 65 miljoen euro. Tezelfdertijd wordt er in dit beleidsdomein voor maar liefst 247 miljoen euro bespaard. Dat is een nettobesparing van 182 miljoen euro.

Lees verder op DeMorgen.be >