Pilootprojecten Collectief Wonen – Vijf masterplannen uit de startblokken

Vlaams minister Van den Bossche en Vlaams Bouwmeester Swinnen lichtten op 6 mei 2014 de vijf pilootprojecten Collectief Wonen toe die de vijf projectteams uitwerkten voor concrete woningbouwprojecten.

Het ontwerpend onderzoek van de eerste fase van de Pilootprojecten Collectief Wonen was de inspiratiebron en het toetsingskader voor een oproep naar vooruitstrevende bouwheren. Vijf daarvan hebben in de tweede fase van de Pilootprojecten Collectief Wonen, samen met een ontwerpteam, een projectregisseur en bijkomende experts, een masterplan opgemaakt voor hun site. Vijf Pilootprojecten kregen zo op vier maanden tijd vorm, tijdens verschillende ateliersessies onder begeleiding van een Kwaliteitskamer. Het resultaat vindt u in de publicatie ‘Pilootprojecten Collectief Wonen – Vijf masterplannen uit de startblokken’

Lees verder op VAi.be >