Samen naar het rusthuis: ‘Wie kan dat betalen?’

Geen twijfel over het nut van het voorstel om oudere koppels samen te laten verhuizen naar een rustoord als één van de twee (nog) geen zorg nodig heeft. ‘Een rusthuisverblijf is voor één persoon al vrij duur. Wat moet dat dan niet betekenen voor twee mensen?’

Waar het in het verleden verboden was om rusthuisbedden vrij te maken voor partners van zorgbehoevende ouderen, wil het nieuwe CD&V-voorstel hier komaf mee maken. Hierdoor zouden in de toekomst ook deze partners, die nog voor zichzelf kunnen zorgen, zonder wettelijke beperkingen in het zorgcentrum kunnen wonen.

De praktische uitwerking van dit voorstel is echter noch gemakkelijk, noch betaalbaar. Bovendien zijn ook niet alle bestaande centra hier reeds voor uitgerust. Tenslotte dient men tevens rekening te houden met de kans dat de gezonde partners op termijn ook zorgbehoevend worden (en de bedden voor de “echte” rusthuisbewoners mogelijk al volledig ingevuld zijn), en de kans dat de zorgbehoevende partner overlijdt.

Bron: De Standaard