Vergrijzing overspoelt Belgische kust

Tegen 2030 is helft van inwoners ouder dan 56